Propozice

Věkové kategorie (průměr) :                        Taneční kategorie : 

MINI      do 7,49 let                                                            A) Disco dance

DVK 1     7 - 9 let (do 9,49)                                               B) Modern dance,Contemporary    

DVK 2    10 - 12 let (do 12,49)                                           C) Street dance     

JVK        13 - 15 let (do 15,49)                                           D) Show dance   

HVK       16 a více let                                                          E) Volný tanec

SVK       věkový průměr 25 a výš                                                      

Ve věkové kategorii se vychází z věku dosaženého v rok konání soutěže.

MINI - v případě, že se v každé taneční kategorii přihlásí minimálně 3 vystoupení, budou kategorie rozděleny. Pokud ne, budou kategorie rozumně sloučeny.
V této kategorii budou připraveny medaile pro všechny účastníky.

SVK - v případě, že se v každé taneční kategorii přihlásí minimálně 3 vystoupení, budou kategorie rozděleny. Pokud ne, budou kategorie rozumně sloučeny.

* v kategoriích DVK1 a DVK2 může v případě nízkého počtu choreografií dojít ke sloučení

______________________________________________________________________

Výkonnostní kategorie:

Hobby - skupiny trénují 1x týdně, neúčastní se postupových soutěží (BDG, CDT, SUT, CDO atp.) v kategoriích vyšších než je hobby zařazení, neúčastní se soutěží vyhlašovaných FISAF ani Bohemia Aerobic Tour. 

Advanced - skupiny trénují více jak jednou týdně, účastní se postupových soutěží
v kategoriích vyšších než je hobby zařazení (bez ohledu na umístění).

Přihlášení na naši soutěž je na zvážení choreografa / vedoucího kolektivu a pokud se v průběhu soutěže prokáže, že taneční skupina je na naši soutěž zařazena s porušením pravidel dle výkonnostní kategorie, bude ze soutěže vyloučena bez nároku na vrácení startovného. 

V případě, že se do kategorie Advanced v dané věkové kategorii a disciplíně nepřihlásí více jak dvě skupiny, budeme vzniklou situaci řešit s vedoucími kolektivu (sloučení atp.).

______________________________________________________________________

Soutěžní kategorie:

A. Disco dance - styl, který si zakládá především na tempu, efektech, synchronizaci
a možných akrobaciích. Rekvizity povoleny, kulisy zakázány.

B. Modern dance, Contemporary - choreografie využívající klasické techniky, převedené
do kabaretního provedení/bourlesque/alternativna a kontaktu. Vyústění do emocí, nádechu
a atmosféry.
Do této kategorie řadit i contemporary / modern show.
Rekvizity povoleny, kulisy povoleny. 

C. Show dance - choreografie bez rozdílu taneční techniky využívající rekvizity a kulisy, provedením a náladou vytvářejí show. Klade se důraz na kostýmy a celkový příběh
nebo námět vystoupení (
v přihlášce prosím upřesněte styl - street show a disco show). 
Rekvizity povoleny, kulisy povoleny.

D. Street dance - choreografie využívající současné trendové taneční styly (hip hop,
break dance, lockin´, R´n´B, house dance, vogue, dancehall, poppin´, waacking, krump)
- klade se důraz na techniku. Rekvizity povoleny, kulisy zakázány.

E. Volný tanec - sem spadá například aerobic, zumba, fit dance, pom pom, cheer dance atp. Do poznámky prosím uvést o jaký styl tance se jedná a pokud bude dostatečný počet vystoupení ve stejném stylu, tak uděláme extra kategorii. 

______________________________________________________________________

Druh soutěže: Nepostupová celorepubliková pohárová soutěž 

Pořadatel soutěže: - Dům dětí a mládeže ČÁSLAV

Kontaktní osoba a zodpovědný vedoucí: - Mgr. Romana Beránková 

přihlášky k vyplnění na stránce: 

hudbu zaslat na: caslavskyctyrlistek@seznam.cz    (až po konečné startovní listině - dle startovního čísla)

Časový harmonogram:

1.4.2024 - ukončení přihlašování, zaplacené startovné,

5.4.2024 - zaslání startovní listiny a její připomínkování

8.4.2024 - zaslání konečné startovní listiny + poslední možnost k úpravě počtu tanečníků

do 12.4.2024 - zaslání hudby dle startovního čísla

do 27.4.2024 - zaslání výsledkových listin

Startovné: 150 Kč / tanečník (nehledě na počet vystoupení)
- zdarma 2 vstupenky pro vedoucí/choreografy

Vstupné: děti do 6 let zdarma, děti nad 6 let a ostatní 100 Kč/ osoba

Tanečník může tančit maximálně ve dvou věkových kategoriích, pokud se průměrem vejde. 

Minimální počet tanečníků v choreografii - 5.

Délka choreografie max 3.30 min., u show max 4.30 min.

Taneční plocha - baletizol 12x15m.

PŘEDPOKLÁDANÝ ZAČÁTEK SOUTĚŽE JE V 8:30 HODIN

UKONČENÍ V 19:30 HODIN